Su Olmasaydı Oluşacak 5 Facia!

Su Olmasaydı Oluşacak 5 Facia!
17 Kasım 2020
İnsan hayatı için en önemli gerekliliklerden olan suyun yavaş yavaş tükenmesiyle birlikte farklı sorunlar yaşanmaya devam ediyor. İnsan vücudunun büyük bir bölümünün sudan oluşması ve insan hayatının su ile devam ettirilebilmesi su kaynaklarına olan ihtiyacı arttırılıyor. Dünya genelinde içme suyu kaynaklarının tükenmeye devam etmesiyle birlikte insanlığı bekleyen büyük tehlikeler bulunuyor. Bu konuda su olmasıydı dünyada yaşanacak 5 facia gibi çeşitli araştırmalar yapılıyor. Evrendeki eşsiz düzenin en önemli parçalarından biri olan su, hem insan hem de farklı canlıların hayatını için olmazsa olmazdır. Yağmur ve kar oluşumu için de oldukça önemli olan su, coğrafi olayların oluşmasındaki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Doğada bulunan farklı bitkilerin büyüyüp gelişmesi ve hayvanların hayatlarını devam ettirmesi için suya ihtiyaç duyuluyor. Su kaynaklarının olmaması, bitki ve hayvanların sonu olacağından dolayı insan hayatı da doğrudan etkileniyor. Su kaynaklarının olmaması durumunda evrendeki canlı hayatının sona ereceği gerçeği biliniyor. Günümüzde farklı bölgelerde yer alan akarsu ve barajlarla birlikte insanların su ihtiyaçları karşılanıyor. Su kaynaklarının insan hayatı için çok önemli olmasından dolayı çeşitli savaşlar da yaşanabiliyor. Özellikle; su kaynaklarının az olduğu orta doğu bölgesinde bu kaynaklar etrafında hüküm sürme mücadelesi devam ediyor. Su olmasıydı dünyada yaşanacak birbirinden farklı facialar öne çıkıyor.

Dünyada Su Kaynaklarının Önemi

Dünya üzerinde su bulunmasaydı evrendeki tüm canlı türleri için yaşama olanağı bulunmazdı. Bu gerçekten hareketli dünya üzerindeki su kaynaklarının önemi hakkında birçok nokta ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeryüzünün en önemli temel taşlarından biri olan suların türü farklı olabiliyor. Okyanus ve denizlerin yanı sıra canlıların hayatlarının devam etmesi için tatlı su kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Akarsu ve baraj gibi tatlı su kaynaklarıyla birlikte canlıların hayatlarına devam etmesi sağlanıyor. Su olmasaydı oluşacak facialar söz konusu olduğunda yaşanabilecek sonuçlar arasında canlı hayatının yok olması bulunuyor. Evrende su kaynağı bulunan tek gezegen olan Dünya’ya insanlar tarafından zarar verilmeye devam ediyor. Su kaynaklarının dikkatsiz bir şekilde kullanılması ile birlikte gelecek yıllarda insan hayatını bekleyen birçok olumsuz sonuç bulunuyor. Dünya’da su olmasaydı kara parçalarının büyük bir bölümü çöle dönüşeceği için insan hayatının devam etmesi imkansız olacaktı. Dünya üzerinde gelecek yıllarda yaşanacak felaketlerin en büyük sebebi olarak gösterilen su kaynakları için çalışmalar yaşanmaya devam ediyor. Su kaynaklarının bilinçli kullanılması için bilimsel çalışmalara devam eden kuruluşlar, insanları bilgilendirmek için çalışmalar yapıyor.

Su Kaynaklarının Tükenmesi

Dünya genelinde su kaynaklarının hızlı bir şekilde bitmesiyle birlikte insan hayatını bekleyen birçok tehlike bulunuyor. Geniş kitleleri büyük oranda etkileyecek su sorunlarının çeşitli sebepleri bulunuyor. Gelecek yılların en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen su kaynaklarının tükenmesiyle birlikte dünyayı bekleyen tehlikeler vardır. Bu tehlikelerden biri su savaşları olarak dikkat çekiyor. Gelecek zamanlarda insan hayatını devam etmesi için su kaynaklarına hakimiyetin büyük bir önemi bulunacağından dolayı devletler arasında savaşlar yaşanabileceği ön görülüyor. Her ne kadar dünyanın büyük bir bölümü su kaynaklardan oluşsa da bu kaynakların yalnızca yüzde 3’lük bölüm tatlı su kaynaklarından oluşuyor. Tatlı su kaynaklarının az olması sebebiyle insan hayatının devam ettirilmesi için yapılması gereken birçok uygulama bulunuyor. İlk olarak su krizinin oluşmasının sebeplerinin bilinmesi gerekiyor. Hazırlanan su krizi raporlarına göre su kaynaklarının durumu kritik noktalara gitmeye devam ediyor. İçecek su kaynaklarının azalmasıyla birlikte can kayıplarının artacağı bilinirken bu sorunun çözüme kavuşturulması için alınması gereken birçok önlem bulunuyor. Dünya Genelinde Su Tüketimi Dünya genelinde en çok su tüketimi yapılan bölgeler arasında Amerika ve Avrupa bulunuyor. Yoğun insan nüfusuyla orantılı olarak su tüketiminin de artış gösterdiği biliniyor. Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için de su kaynaklarına yoğun olarak ihtiyaç duyuluyor. Su kaynaklarının azalması veya bitmesiyle birlikte herhangi bir şekilde tarım ürünü yetiştirilemeyeceği için insan hayatının da devam etmesi imkansız hale gelecektir. Su kaynaklarının bulunmaması durumunda herhangi bir şekilde canlı hayatının devam etmesi mümkün olmadığı için oluşabilecek en büyük facialar arasında evrendeki yaşam varlığının sona ermesi gösterilebilir. Bu sonuçların yanı sıra çeşitli doğal afetler ve büyük savaşlar da su kaynaklarının sona ermesinin olumsuz sonuçları arasında yer alıyor. Çeşitli faciaların yaşanmaması ve su kaynaklarının uzun yıllar boyunca canlıların ihtiyaçlarını karşılaması için dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor.