Suyun İletkenliği Kaç Olmalı?

Suyun İletkenliği Kaç Olmalı?
18 Kasım 2020
Suyun önemli özelliklerinden biri olan iletkenliği, elektrik geçirip geçirmemesiyle alakalıdır. Suyun derişimi arttıkça iletkenliği de artmaktadır. Suyun iletkenliği suyun içindeki mineral ve tuz oranı hakkında fikir vermektedir. Suyun iletkenliği ne kadar yüksekse suyun içerisinde su olmayan madde miktarı da o kadar çok demektir. Bu anlamda suyun iletkenliği arttıkça su olma özelliğini de kaybetmektedir. Saf su nötr olduğundan iletkenlik özelliğini barındırmamaktadır. Bu yüzden suyun iletken olmasına sebep olan faktörler daha sonradan bünyesine kazandırılan tuz ve minerallerdir.Birçok farklı alan için farklı iletkenlik seviyesindeki sular kullanılmaktadır. Suyun kalitesini etki eden iletkenlik, sertlik ve pH değerleri canlı sağlığı açısından oldukça önemsenmesi ve ciddiye alınması gereken konulardır. Ve bu sular gerekli ölçüm işlemlerinden geçirilerek ideal müdahalelerle ihtiyaç duyulan iletkenlik seviyesine ulaştırılmaktadır.

Suyun İletkenliği Nasıl Düşürülür?

Saf su molekülleri elektrik geçirmez. Saf H ve O atomları elektriği iletmeyen bir yapıya sahiptir. Suyun elektriği geçirmesi bünyesindeki minerallerle doğru orantılıdır. Bünyesinde iyonlar barındıran sular iletken olarak tanımlanabilir. Sudaki iletkenlik en kolay şekilde iletkenliği düşürücü cihazlarla düşürebilirsiniz. Bu cihazlar sudaki anyonik ve katyonik katı maddeleri sudan ayrıştırarak suyun iletkenliğini düşürmektedir. Çünkü suya iletkenlik kazandıran maddeler sudaki iyonlardır. Islak elle elektriğe dokunmamamız gerektiğini içeren birçok uyarı duymuşuzdur. Bu bilgi hem doğru hem yanlıştır. Saf su elektriği iletmediği için yalıtkan maddedir. Fakat günlük kullandığımız sular saf su olmadığı için elektriği ileten maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek iletkenlik değerlerine sahip olan sular için geliştirilen arıtıcı cihazlarla iletkenlik seviyeleri düşürülebilmektedir. Sudan üstün verim almak ve sağlığınızı tehlikeye sokmamak için suyun ideal iletkenlik aralığında olması önerilmektedir.

Suyun İletkenliği Nasıl Artar?

Saf haldeki su yalıtkan bir maddedir ve bünyesinde barındırdığı H20 molekülü elektriği iletememektedir. Suyun içinde bulunan safsızlıkların çoğalması iletkenliği arttırmaktadır. İletkenliği arttıran asıl maddeler mineral iyonlarıdır. Yani genel bir tabirle bahsedilecek olunursa suyun iletkenliği ne kadar fazlaysa bünyesinde su olmayan maddeleri o denli barındırıyor demektir. Metal cisimlerde elektrik nasıl ki elektronlar aracılığı ile taşınıyorsa su içerisinde de iyonlar aracılığı ile taşınmaktadır.   Mevcut suyunuzun iletkenliği çok düşük ve arttırmak istiyorsanız tuz bu konuda size yardımcı olacaktır doğal bir mineral olan tuz suyun iletkenliğini arttırmaktadır. Aynı şekilde asitler ve bazlar da su içerisindeki iletkenliği arttıran faktörlerindendir. Su iletkenlik seviyesi sağlıklı ve kullanışlı olması açısından ideal aralıklarda olmalıdır. Su içerisindeki iletkenlik değerinin 0,55-0,70 ile çarpımı bizlere su içerisindeki tuz miktarı hakkında bilgi vermektedir. Su içerisindeki tuz ve mineraller iyon olarak kabul edilmekte ve bu iyonlar da suyun iletkenliğini arttırmaktadır. Belli iletken aralığı içerisinde bulunmayan sular için çözüm yolları düşünülmelidir.

Suyun İletkenliği Kaç Olmalı?

Bir sıvının iletken özelliğe sahip olabilmeleri için serbest elektronları iletmeleri gerekmektedir. Nötr haldeki saf su elektriği iletmemektedir. Farklı alanlarda kullanılan suyun iletkenlik aralıkları amaçlara göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin içme suyunun iletkenlik seviyesi farklı olması gerekirken akvaryumda kullanılan suyun iletkenlik değer aralığı farklıdır. Bir suyun içilebilir özelliğe sahip olması için 0-200 ppm arasındaki değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu değer aralığında bulunmayan sular içilmek için uygun sular değildir. Suyun 500 ppm üzerinde bir değere sahip olması suda farklı tatların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Özellikle tuzlu, metal ve acı tatları bünyesinde barındıran bu sular sağlığa zararlı özelliktedir. Yüksek iletkenlik seviyesindeki sular arıtılarak ideal değer aralığındaki suya çevrilmekte ve bireylerin sağlıklı suya ulaşmaları kolaylaşmaktadır.

Suyun İletkenliği Nasıl Ölçülür?

Suyun iletkenliğini ölçmek için geliştirilen bazı nicel yöntemler mevcuttur. Açılımı Toplam Çözünmüş Katı Madde olarak belirtilen TDS, sudaki mineral ve iyon derecesini gösteren ölçüm yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Birimi ppm olarak ifade edilmektedir. Suyun tadını, lezzetini ve işlevini doğrudan etkileyecek olan çözünmüş maddelerin oranını ölçerek suyun iletkenlik seviyesine ulaşmanız mümkündür. Suyun iletkenlik seviyesi TDS metre ismi verilen ufak bir cihaz yardımıyla ölçülmektedir. Nicel ölçüm yöntemlerinden biri olarak TDS suyun iletkenliği hakkında doğrudan bilgiler içermektedir. Ölçülen su değerlerine göre suyunuzun sağlıklı olup olmadığı bilgisine ulaşabilirsiniz. 5-100 ppm arasında TDS değerine sahip içme suları ideal olan su olarak kabul edilmektedir. Arıtma cihazları kullanılarak ideal iletkenlikteki suya kavuşabilir ve sağlığınızı gözetebilirsiniz.    
WhatsApp Fiyat Al
Fiyat Al
Sizi Arayalım