Suyun Özelliklerini İnceleyen Bilim Dalı(Hidroloji) Hk.

Suyun Özelliklerini İnceleyen Bilim Dalı(Hidroloji) Hk.
18 Kasım 2020
Su insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsanlara her alanda fayda sağlayan çok önemli bir kaynaktır. Özellikle insan sağlığı ve çevreye verdiği değer oldukça fazladır. Kısaca su hayatın bir kısmını kapsar. Yoğun olarak herkesin ihtiyacına hitap etmektedir. Genel olarak su ile ilgilenen bilim dalına hidroloji denir. Dünya üzerinde suyun dağılımı ve yapısı hidroloji biliminin yakın takibindedir. Suyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik olarak incelenmesi bu bilim dalı ile yapılır. Su farklı özelliği sayesinde birçok fayda sağlamaktadır. Her konuda yarar sağlayan su sağladığı yararların yanında ayrıca zarar da verebilir. Mesela günümüzde meydana gelen su kaynaklı afetler suyun insan üzerinde olumsuz etkilerine yol açabilmektedir. Özellikle meydana gelen sel felaketleri suyun çoğalması ile meydana gelmektedir. Can ve mal kaybına yer açarken, aynı zamanda büyük faydalar da sağlamaktadır.

Suyun Esrarengiz Özellikleri

Su farklı yapısı ile farklı ortamlarda farklı madde olarak bulunabilir. Oda sıcaklığı içerisinde sıvı halde bulunurken aynı zamanda soğuk yerlerde katı bir hal alabilir. Su farklı durumlarda gaz halinde de bulunabilir. Farklı hal değişimleri ile karşımıza çıkan su, günlük hayatımızda çok yerde kullanılmaktadır. İçinde bulunan moleküller farklı hal değişimlerine girmesine sebep olmaktadır. Su içinde bulunan farklı özelliği ile ışığı emer ve farklı canlılara fayda sağlamaktadır. Özellikle bitkilere büyük katkı sağlamaktadır. Bitkilerin içinde yaşayan canlılar suyun bu özelliği sayesinde oldukça fayda sağlamaktadır. Güneş ışıkları su içinde kırılarak bitkiler için ve canlılar için oldukça önemlidir.

En iyi Çözücü

Çözücü özelliği sayesinde su oldukça önemli bir maddedir. Yüksek çözünürlüğü sayesinde birçok maddeyi çözer. Polar yapısı ile su özel bir çözücüdür. Birçok madde su içinde rahatlıkla çözülür. Özellikle hücre içinde meydana gelen farklı oluşumlar su sayesinde olmaktadır. Kullandığımız her alanda suyu çözücü olarak kullanabiliriz.

Adezyon Ve Kohezyon Etkisi

Kohezyon kuvveti aynı tür moleküllerin bir araya gelmesi ile oluşur. Özellikle su damlalarının oluşumu yine kohezyon yani su moleküllerinin birbirini çekmesi ile meydana gelmektedir. Ayrıca Adeyzon kuvvetlerinin farklı su molekülleri arasında oluşması da önemlidir. Su moleküllerinin özelliği sayesinde kohezyon ve adezyon kuvvetleri meydana gelmektedir. Ayrıca yüzey gerilimleri su molekülleri arasında oluşan bir olaydır. Kohezyon kuvvetinin yoğun olması yüzey gerilimlerinin oluşmasına neden olacaktır. Kılcal borularda meydana gelen suyun hareketi de yerçekiminin etkisi ile oluşacaktır. Su renksiz ayrıca kokusuz bir maddedir. Saf halde bulunan bir yapısı vardır. Su molekülü bir oksijen ve iki hidrojen molekülünden meydana gelmektedir. Özellikle su molekülü yapısı ile farklı bir özellikte yer almaktadır. Saf su yapısı gereği farklı renklerde yer alabilir. Genellikle kahverengi renk alarak farklı bir görüntü sunmaktadır. Su molekülleri içeriği ile birbirine oldukça yoğun ve sıkı bir şekilde bağlıdır. Su özel yapısı sayesinde insan vücuduna farklı bir katkı sağlamaktadır. Doğa için olmazsa olmaz olan su yapısı ile harikalar yaratmaktadır. Hayat için gerekli olan su herkesin vazgeçemediği bir kaynaktır. Hidrojen ve oksijen atomunun bir araya gelmesi ile meydana gelmektedir. Su farklı özellikleri sayesinde her alana olumlu katkılar sağlamaktadır.

Yüksek Sıcaklıklarda Su

Su birçok sıcaklık altında farklı hal değişimlerine uğramaktadır. Buz halinde bir katı erime sırasında su haline gelecektir. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda su farklı durumlarda yer almaktadır. Suyun donma noktası da oldukça farklıdır.

Hidrolojinin Önemi

Hidroloji tam olarak 1962 yılında bir öneri sonucunda ortaya çıkmıştır. Geniş kapsama alanlarına girdiğinden dolayı suyun birçok özelliğine değinmektedir. Hidroloji alanında çalışan bireylere hidrolog adı verilir. Özel alanlarda çalışan bilim adamları olarak yer almaktadır. Su alanında yapılan çalışmalarda doğal afetlerin oluşumu ele alınır. Yerüstü ve yer altında bulunan suların yapısı için inceleme yapan Hidroloji oldukça önemlidir. Birçok bilim dalı ile iç içe bir alandır. Özellikle fizik, kimya ve birçok bilim dalı ile ilgilenir. Suyun yapısı ve içeriği Hidrolojinin en geniş araştırma alanları arasındadır. Yerküre üzerinde suyun yapısını inceler ve genel olarak araştırmasını yapar. Yeryüzünde su büyük bir öneme sahiptir. Özellikle canlıların su işe yaşantıları arasında önemli bir ilişki vardır. Yıllardır su ihtiyacı bireyler tarafından karşılanmıştır.

Su Bilimi

Hayatı devam ettirmemize yardımcı olan su Dünya için çok kıymetlidir. Mevsimsel değişimler ve yeryüzündeki dengenin sağlanması su sayesinde meydana gelmektedir. Özellikle son zamanlarda su konularında meydana gelen yoğun kullanım suyun önemini ortaya koymaktadır. Suyun hızlı bir döngü içinde olması bireylerin de ihtiyaçlarını karşılamaktadır. En özel bilim dalı olan Hidroloji oldukça önemlidir. Diğer bilim dallarından ayrılan hidroloji suyu farklı alanlarda ele almaktadır. Hidroloji bilimi oldukça geniş bir alandır. Dikkat çeken bilim dalı suyu her hali ile inceleyen özel bir daldır. Büyük oranda fayda sağlayan suyu farklı özellikleri ile ele almayı başarmıştır.
WhatsApp Fiyat Al
Fiyat Al
Sizi Arayalım